Joukkorahoitus, mistä kyse

Mihin yritys tarvitsee Joukkorahoitusta

Joukkorahoitus(englanniksi “Crowdfunding”) on uusi tapa hankkia rahoitusta yritykselle. Sinäänsä Joukkorahoitus on hyvin laaja käsite koska se pitää sisällään monen tyyppisen rahoituksen hankkimisen laajemmalta yleisöltä. Tätä rahoituskeinoa voidaan käyttää niin yrityksen vieraan pääoman hankkimiseen, yrityksen oman pääoman hankkimiseen kuin myös ei yritystoimintaan liittyvään varainkeruuseen kuten hyväntekeväisyyshankkeisiin. Olemme aiemmassa artikkelissa tutustuneet vieraan pääoman ehtoiseen joukkorahoitukseen tai siitä yleisemmin käytettävään nimeen vertaislainaamiseen, lue tästä enemmän vertaislainoista. Yleisin Joukkorahoitusmuoto ja johon seuraavaksi tulemme tutustumaan tarkemmin on oman pääoman ehtoinen rahoitus.

Oman pääoman ehtoinen joukkorahoitus

Oman pääoman ehtoinen joukkorahoitus tarkoittaa että yritys hankkii lisävaroja tarjoamalla vastineen sijoittajille yrityksen osakkeita. Rahoitusmuotona oman pääoman ehtoinen joukkorahoitus soveltuu kaiken tyyppisille yrityksille. Mutta yleensä tän tyyppistä rahoitusta käyttää alkuvaiheen yritykset jotka eivät vielä ole omavaraisia. Viime vuosina on tullut liuta eri toimijoita niin Suomeen kuin muualle maailmaan jotka ylläpitävät verkkopohjaista markkinapaikkaa oman pääoman ehtoiselle joukkorahoitukselle. Käytännössä markkinapaikka toimii siten että rahoitusta etsivä yritys ilmaisee rahoitustarpeensa ja toimittaa erinäiset dokumentit markkinapaikan ylläpitäjälle. Markkinapaikan ylläpitäjä laskee suositushinnan, jonka jälkeen sijoittavat saavat vapaasti tehdä tarjouksia yhtiön osakkeista. Mikäli tarvittava määrä sijoituspääomaa saadaan kokoon tehdään kauppakirjat osakkeista jonka jälkeen varat siirtyvät rahoitusta tarvitsevan yrityksen käyttöön.

Myöhemmin kun yritys tekee voittoa tai myydään edelleen osa voitoista menee joukkorahoituksen kautta yritykseen investoinneille sijoittajille.

Mikäli olet yrittäjä tai yrityksen vastuuhenkilö yrityksessä joka tarvitsee rahoitusta ja et haluat myydä yrityksesi osakkeita niin kannattaa kääntyä Suomen Yrityslainan tai muiden vieraan pääoman rahoitusta tarjoavan tahon puoleen. Tutustu tarkemmin Suomen Yrityslainan tarjoamiin yrityslainoihin 

Recent Posts